SC Comandor Forest SRL

Tismana

Telefon  0253 374 400

 

 

PREZENTARE

 

            Directorul comercial al firmei este d-nul Traian Popescu care conduce Fabrica de Paleţi sub numele de la Registrul Comerţului SC Comandor Forest SRL. 

SC Comandor Forest SRL şi-a lărgit domeniul de activitate în industria forestieră şi poate executa acum o foarte largă gamă de servicii în prelucrarea lemnului şi comercializarea produselor din lemn. Comandorul Traian Popescu care comanda în Sulina o unitate a gărzii de coastă a ţinut ca în denumirea noii firme să fie inclus şi cuvântul „Comandor”. Pe traseul carierei comandorul Traian Popescu a botezat una din navele gărzii de coastă, plasată in Mangalia, cu numele „Tismana”. De obicei navele se botează cu nume de râuri, colegii lui olteni botezând navele unităţilor de coastă cu „Jiu”, „Olt”, etc. La Tismana, numele râului este însă acelaşi cu al localităţii.

           

            ISTORIC        

 

SC Comandor Forest SRL din Tismana s-a remarcat prin seriozitate şi competenţă, deoarece firma s-a pliat pe oportunităţile zonei Tismana - Boroşteni unde industria de prelucrare a lemnului începuse să decadă iar masa lemnoasă putrezea în pădure.

            Preluând câteva active de la vechiul şantier, firma „Comandor Forest” din Tismana” a relansat „la apă” o fabrică de paleţi din lemn.

În acord cu programul de conformitate fitosanitara al ambalajelor din lemn destinate exportului, fabrica a avut toate şansele să prospere exportând paleţi din lemn, de cea mai bună calitate, conform „Standardului Internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 15”.

 

A obţinut agrement ca furnizor de paleţi destinaţi industriei chimice prin firma

 

 

(*) PlasticsEurope is one of the leading European trade associations with centres in Brussels, Frankfurt, London, Madrid, Milan and Paris. We are networking with European and national plastics associations and have more than 100 member companies, producing over 90% of all polymers across the EU27 member states plus Norway, Switzerland, Croatia and Turkey.

The European plastics industry makes a significant contribution to the welfare in Europe by enabling innovation, creating quality of life to citizens and facilitating resource efficiency and climate protection.  More than 1.6 million people are working in about 50.000 companies (mainly small and medium sized companies in the converting sector) to create a turnover in excess of 280 billion € per year. The plastics industry includes polymer producers - represented by PlasticsEurope, converters - represented by EuPC and machine manufacturers - represented by EUROMAP.


(*) PlasticsEurope est l'un des leaders européens des associations commerciales avec des centres à Bruxelles, Francfort, Londres, Madrid, Milan et Paris. Nous sommes européens et la mise en réseau avec les associations nationales en plastique et ont plus de 100 sociétés membres, une production de plus de 90% de tous les polymères à travers l'UE27 États membres ainsi que la Norvège, la Suisse, la Croatie et la Turquie.

L'industrie européenne des plastiques contribue de manière significative à la prospérité en Europe, en permettant l'innovation, la création de la qualité de vie des citoyens et de faciliter l'utilisation des ressources et la protection du climat. Plus de 1,6 millions de personnes travaillent dans environ 50,000 entreprises (principalement des petites et moyennes entreprises dans le secteur de la conversion) pour créer un chiffre d'affaires de plus de 280 milliards € par an. L'industrie des matières plastiques comprend polymère producteurs représentés par PlasticsEurope, convertisseurs - représenté par EuPC et les fabricants de machines - représenté par EUROMAP.

 

 

E-mail: comandorforest@tismana.eu

 

© Copyright

Comandor Forest Tismana  2009